Thập Ức Trường An - Minh Nguyệt Kỷ Thì Hữu

Shi Yi Chang*An - Ming Yue Ji Shi You

Công chúa Ái Mạch La (Minh Nguyệt) của Tịch Nguyệt Quốc mang theo tâm nguyện bảo vệ hoà bình 2 nước mà gả đi phương xa, thành thân với người con thứ 9 của Hoàng Đế - Lý Khiêm. Làm quen với cuộc sống mới ở Trường An cùng vị vương gia lạnh lùng không hề dễ dàng! Trải qua những khó khăn thử thách, Minh Nguyệt cuối cùng cũng bảo vệ được tình yêu, nhưng hiểm nguy bây giờ mới thực sự bắt đầu!

(14 lượt, đánh giá: 8.4 trên 10)
Thập Ức Trường An - Minh Nguyệt Kỷ Thì Hữu

15 Phút 2020 46,375 lượt xem


Thập Ức Trường An - Minh Nguyệt Kỷ Thì Hữu - Shi Yi Chang*An - Ming Yue Ji Shi You
Thông tin phim
  • Thời lượng: 15 Phút
  • Độ phân giải: HD
  • Chú ý: None
  • Tập mới: 2423222120
Bình luận