Steven Universe (Ss1) - Vũ Trụ Của Steven ss1

Steven Universe 1 | Steven Universe Phần 1

Season đầu tiên từ từ tiết lộ rằng bốn pha lê Gems là tàn dư của một nền văn minh giữa các vì sao tuyệt diệu. Hầu hết các địa điểm mà họ ghé thăm là có di tích với tầm quan trọng rất lớn đến văn hóa Gem, nhưng đã trở thành vô chủ cho thiên niên kỷ. Các Gems được cắt ra từ quê nhà của họ, và nó trở nên rõ ràng rằng những con quái vật và hiện vật mà họ gặp phải là Gems người đã mất khả năng duy trì hình thức giống con người có lý trí.

(143 lượt, đánh giá: 8.8 trên 10)
Steven Universe (Ss1) - Vũ Trụ Của Steven ss1

11 Phút 2013 449,039 lượt xem


Steven Universe (Ss1) - Vũ Trụ Của Steven ss1 - Steven Universe 1 | Steven Universe Phần 1
Thông tin phim
Bình luận