Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường

Li Ba Shan He Xi Zi Tang

Đông Thánh Tử Đường, dùng võ lập quốc, trong biên giới Nam Loan Đại Tống, Các chủ Lữ Tiêu Dao của Bồng Lai Các đột phá Võ Cảnh - Cửu Trùng do Thuỷ hoàng khai quốc đế tạo ra, đồng thời cũng đạt đến Tiên Cảnh - Hoá Giới trong truyền thuyết, vũ luyện thành tiên. Sau đó, Bồng Lai Các nhất thống Nam Loan, phong Bát Tiên, gửi lời khiêu chiến đến Bá chủ tứ châu của Đông Thánh Tử Đường, cướp lấy Bá chủ tứ châu.

(13 lượt, đánh giá: 10 trên 10)
Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường

8 Phút 2022 6,845 lượt xem


Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường - Li Ba Shan He Xi Zi Tang
Thông tin phim
  • Thời lượng: 8 Phút
  • Độ phân giải: HD
  • Chú ý: None
  • Tập mới: 131211109
Bình luận