Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Drowning Sorrows in Raging Fire

Trong một thế giới không tưởng, có một nhóm nhỏ các "người mang năng lượng đặc thù" bí mật tồn tại, gọi tắt là người đặc năng. Họ không để lộ bản thân trước mặt người thường. Họ có một tổ chức tự trị gọi là Dị khống cục, chịu trách nhiệm quản lí những người đặc năng để họ không gây ra những hành vi phản tự nhiên, giữ gìn trật tự xã hội. Nhưng theo thời gian, nhóm người đặc năng cũng bắt đầu phân hóa về lập trường. Có người muốn bảo trì cân bằng hòa bình, có người muốn lợi dụng năng lượng đặc biệt để tư lợi. Mâu thuẫn hết sức căng thẳng.

(14 lượt, đánh giá: 6.6 trên 10)
Liệt Hỏa Kiêu Sầu

20 Phút 2021 3,846 lượt xem


Liệt Hỏa Kiêu Sầu - Drowning Sorrows in Raging Fire
Thông tin phim
  • Thời lượng: 20 Phút
  • Độ phân giải: HD
  • Chú ý: None
  • Tập mới: 321
  • Dự Kiến Tập Tiếp Theo: 4 Sẽ Được Chiếu Ngày 21-10-2021 21:30
  • Xem lịch chiếu những bộ anime khác tại đây!!
  • Bình luận